تراوین بازی اینترنتی همراه با دو نژاد جدید مغول و پارس

 تراوین

 

شروع بازی ساعت : 18:00 روز: یکشنبه همین هفته تاریخ: 07/12/90

  • سرور بدون قعطی دارای چایف ، قهرمان ؛ شگفتی جهان و... می باشد
  • تولید با سرعت 10000 برابر
  • سرعت حملات 500 برابر
  • ظرفت انبار ها 500 برابر
  • مقدار حمل سربازها 5000 برابر
  • امتیاز فرهنگی اولین دهکده2000
  • ظرفیت مخفیگاه 100 برابر
  • مدت زمان حمایت 1 ساعت و 0 دقیقه

WWW.TRAVIIIAN.TK

WWW.TRAVIIIAN.TK

WWW.TRAVIIIAN.TK


امیدوارم از بازی در اینجا لذت ببرید.